Begrippenlijst

Om je wat op weg te helpen in de wereld van de moeilijke woorden, die je tegen gaat komen bij het afsluiten van een uitvaartverzekering, hebben we een begrippenlijst voor je opgesteld. Zodat het afsluiten van een uitvaartverzekering ook voor studenten begrijpelijk wordt.

Afkoop

Wanneer je een uitvaartverzekering opzegt, krijg je te maken met afkoop. In sommige gevallen kun je er voor kiezen om een (klein) gedeelte van je inleg terug te krijgen. Dit is echter niet mogelijk bij een natura verzekering. In de meeste gevallen is premievrijstelling gunstiger.

Akte van overlijden

Dit is het document waarmee je kunt aantonen dat je dierbare daadwerkelijk is overleden. Zorg er altijd voor dat je er voldoende aanvraagt. Je hebt ze namelijk bij verschillende instanties nodig.

Assurantiebelasting

Dit is de belasting die je in Nederland betaalt bij een uitvaartverzekering. Vaak zit deze belasting al bij je premie inbegrepen.

Begrafenisverzekering

Dit is simpelweg een ander woord voor uitvaartverzekering. Deze term wordt niet vaak meer gebruikt, maar je kunt hem nog wel tegenkomen.

Begunstigde

Dit is de persoon waaraan de uitvaartverzekering bij overlijden wordt uitgekeerd. Bij een natura verzekering is er geen bedrag dat uitgekeerd kan worden.

Combi uitvaartverzekering

Dit is een combinatie van twee uitvaartverzekeringen, waarbij je deels een bedrag spaart. Een natura uitvaartverzekering met een extraatje.

Crematieverzekering

Dit is simpelweg een ander woord voor uitvaartverzekering. Deze term wordt niet vaak meer gebruikt, maar je kunt hem nog wel tegenkomen.

Donorcodicil

Ben je orgaandonor dat komt na het overlijden je donorcodicil boven water. Hier staat op te lezen welke organen je wel of juist niet wilt doneren na overlijden.

Erfrecht

Dit zijn de wetten en regels rondom o.a. de nalatenschap van de overledene.

Geld uitvaartverzekering

Het geldbedrag dat na overlijden wordt uitgekeerd door de uitvaartverzekeraar.

Koopsom uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering waarbij niet eens per maand een bedrag wordt ingelegd, maar het gehele bedrag in één keer.

Levensverzekering

Een levensverzekering is een verzekering die een x bedrag uitkeert bij overlijden of het behalen van een vooraf afgesproken datum.

LSR

LSR staat voor Landelijke Stichting Rouwbegeleiding en helpt o.a. nabestaanden bij het rouwproces.

Nalatenschap

Alle bezittingen en/of schulden die een overleden persoon nalaat.

Natura uitvaartverzekering

Bij een natura uitvaartverzekering wordt er geen bedrag uitbetaald bij overlijden, maar ligt een afgesproken pakket aan diensten klaar. Dit pakket aan diensten is van tevoren afgesproken en kun je altijd nalezen in je uitvaartpolis. 

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering keert een afgesproken bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit.

Overlijdensrisicoverzekering

Deze verzekering keert uit wanneer je overlijdt voor een afgesproken datum, bijvoorbeeld om je hypotheek te kunnen aflossen. Zodat je nabestaande hier niet mee blijven zitten.

Polis en polisvoorwaarden

In de polis kun je alle afspraken terugvinden die je hebt gemaakt met je uitvaartverzekeraar. Hier staan o.a. ook al je polisvoorwaarden in. Polisvoorwaarden zijn de voorwaarden die gelden voor de verzekering die je hebt afgesloten.

Premievrijstelling

Met een premievrijstelling betaal je geen premie meer, hierdoor wordt het uitgekeerde bedrag bij overlijden lager. Het is een optie als je er niet voor wilt kiezen om je hele uitvaartverzekering op te zeggen.

Repatriëring

Het terugkregen van de overledene naar het land van herkomst of geboorteland.

Testament

Dit is een officiële akte waarin staat vastgelegd wat er gebeurt met bijvoorbeeld je vermogen wanneer je komt te overlijden. Wie heeft waar recht op en wie krijgt wat?

Uitvaartcentrum

Een ruimte waar o.a. de overledene kan wordt herdacht.

Uitvaartondernemer

Een uitvaartondernemer helpt bij het maken van beslissingen over o.a. de uitvaart en verzorging rondom. Een ander woord voor uitvaartondernemer is begrafenisondernemer.

Uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering zorg je er voor dat je nabestaanden niet met de kosten komen te zitten. Het is dan ook een soort levensverzekering die je afsluit voor je nabestaanden.

Uitvaartverzekering opzeggen

Een uitvaartverzekering opzeggen doe je te allen tijde bij je tussenpersoon of de uitvaartverzekeraar zelf. Je kunt er voor kiezen om je uitvaartverzekering geheel op te zeggen of premievrij te stellen. Vraag hiernaar bij je tussenpersoon en/of uitvaartverzekeraar.

Verzekerde

De persoon die in deze kwestie verzekerd is. Dit hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn die de premie betaalt.

Verzekeringsnemer 

De persoon die de premie betaalt van de uitvaartverzekering.